Velkommen til Kolbotn Elektro

 

Kolbotn Elektro er total leverandør av elektriske installasjoner, vedlikehold og salg av elektriske produkter.

Kolbotn Elektro har med sine kvalifiserte ansatte arbeid som dekker hele Oslo og Akershus. Kolbotn Elektro ble stiftet i 2007 og gjør arbeid både for bedrift- og privatmarkedet.

Ta kontakt med Kolbotn Elektro for å rådføring og tilbud!

Kolbotn Elektro AS

Telefon 66821900  Faks 66821965 

Post@kolbotn-elektro.no 

Kapellveien 6 B, 1410 Kolbotn

NELFO-merket symboliserer fagkunnskap, kvalitet, trygghet og felles kraft.

Merket gir kundene trygghet og følelse av solid utført håndverk.I tillegg til dette har NELFO en garantiordning for forbrukerkunder som innebærer at vi sørger for retting av elanlegget når kunden kan dokumentere forskriftsmessige mangler.

Basert på dette er du trygg på at det elektriske arbeidet på DITT anlegg utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

VELG EN REGISTRERT ELEKTROINSTALLATØR.


Post@kolbotn-elektro.no
 Telefon 
66821900  Faks 66821965 

Kapellveien 6 B, 1410 Kolbotn