Vedlikehold

Eier av boligen har et særlig ansvar for at det elektriske anlegget er i orden.b9b47d34c8ab955511721c5004aa3fcf

Det er ofte mange skjulte feil og mangler i en bolig. Svært ofte kjenner ikke mange sin  tilstanden på installasjon. Det står sjeldent noe om den elektriske installasjonen i salgsprospektet, og det er ikke alltid at tidligere eiere har opprettholdt de kravene man har som huseier. En EL-sjekk avdekker vi dette før det skjer en personskade, og forsikrer at det elektriske anlegget ikke vil utvikle farlige situasjoner som for eksempel en brann.
Bestiller du en el sjekk Kolbotn Elektro kontrollerer vi hele den elektriske installasjonen, og kommer med anbefalinger i forhold til dagens nye forskrifter.
El-sjekken gir deg ikke bare en trygghet på at ditt elektriske anlegg er trygt, det er nemlig flere forsikringsselskaper som gir rabatt på forsikring av hjem som nylig har hatt el-sjekk.
Årsaken til tusenvis av branner årlig

Feil ved det elektriske anlegget er årsaken til tusenvis av branner årlig i Norge. Med ny teknologi øker også strømforbruket til det norske folk, og samtidig øker brannfaren og derfor behovet for en el-sjekk.elektriker-1

Årsakene er mange til feil i det elektriske anlegget. Elektriske feil er ofte vanskelig å oppdage, og uten fagkunnskap vil feilen kunne være en skjult branntrussel i årevis.
Det er vanlig å pusse opp boligen når man flytter inn, men det er ytterst få som vedlikeholder den elektriske installasjonen.
Unngå bekymringene, ta kontakt med Kolbotn Elektro!