Slik kan strømmen bli gratis gjennom solpanel

Kolbotn Elektro får ofte spørsmål om hva vi mener om solenergi i Norge. Kan dette lønne seg?
Det er vekst i solkraft og teknologien endres seg. Mange vil produsere egen energi nå som de vet at strømkostnadene har ekspolodert og vil være høye i overskuelig fremtid.

Vil du produsere egen kraft? Her er noen råd

Ettersom stadig mer elektrifiseres brukes også mer strøm. Etterspørselen har økt. Det har også etterspørselen etter alternative løsninger for å fremskaffe energi. Vi har mange enheter til lading til envher tid. Alt fra bil til mobil og PC.

Når kan solcellepanel være lønnsomt?
Først må du bo et sted hvor det er relativt greit med sol. I tillegg må du ha en mulighet til å ha solpanel i en retning, sør – sørvest, slik at det meste av solen blir gjenstand for å motta solenergi.

Selve solcellepanelene har gått ned i pris. Men dersom du vil ha egen batteribank har prisene på gode batterier økt i pris.

Et solcellepanel koster alt fra ca. 40 000 kr og oppover, og et lite anlegg med åtte panel kommer på ca. 42 000 kr. Du får inntil 15 000 kr i støtte fra Enova, noe som betyr at du betaler rett over 25 000 kr for et solcellepanel som gir deg strøm i minst 25 år frem i tid. Hvis du velger flere panel når du først er i gang, kan du få dekket store deler av behovet ditt for strøm i godværsperioder.

Hva med vinter med lite sol?
Veldig ofte kan en tenke seg at strømproduksjonen er mer enn det en trenger om sommeren og altfor lite om vinteren. Dersom en ikke er inne på tanken med egen batteribank, så finnes det strømavtaler for de med solpanel. Det innebærer at en i praksis selger overskuddstrømmen og kjøper tilbake om vinteren. Sjekk strømleverendørene om de har type solkonto.

PhotoVoltaics
Dette er energien fra solen som omdanner solenergi til strøm. PhotoValtaics (PV) er solceller sammen til et panel og mange panel tilsammen kalles solcelleanlegg. og solceller blir derfor ofte bare kalt for PV. Mange solceller satt sammen danner et panel, og mange panel som er satt sammen danner et solcelleanlegg. Silicium er mest brukte og tynnfilm er en annen.

Det er ganske vanlig per i dag å bruke solcellepanel på hytter som ikke er koblet til et kraftnett, og det kan være et godt alternativ for å få strøm på hytter som ellers ikke har tilgang til elektrisitet. Solcellepanel fungerer når det er kjølig i luften og kan fungere bra i Norge. Panler kan legges på tak og kan både de- og remonteres ved øvrig vedlikehold. Det finnes også solcelletakstein som gjør det estetiske enda bedre. Ingen paneler er , men installasjonen bør gjøres forskriftsmessig.

Alle som ønsker å produsere sin egen strøm kan søke om Enova-støtte. Sjekk ut ordningen hos Enova

Vedlikehold
Ting kan ryke over tiden, og du må belage deg på et budsjett i vedlikehold gjennom livsløpet til anlegget. Men det solpanelet trenger sjelden vask. støv og partikler vaskes og blåser som regel bort. Kolbotn Elektro anbefaler en etterkontroll av anlegget etter første år i drift.

Solcellepanelene festes på lekter under taksteinene om du har tak med takstein, mens det brukes skinner om du har takpapp. Når festene er klare er det rammene som skal på plass. Rammen er som regel laget av aluminium. Solcellepanelene festes deretter til rammene. De legges på litt løst i første omgang for å gjøre det enklere å få alle panelene på plass. De blir festet godt helt til slutt når alle panelene sitter som de skal. Dette er for å gjøre det enklere å justere og legge ned øvrige panel.

Solcellepanelene kobles til inverterne. Kolbotn Elektro har erfaring med ekstra utstyr som behøves. Dette tilpasses terrenget og beliggenheten. Det er sjelden behov for spesialtilpasninger.