Ombygning av sikringsskap step by step

Ta ansvar for sikringsskapet ditt! Faren er for stor til å la være.

Boligeier eier det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersynog vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Boligeiere er også ansvarlig for at de ikke bruker eller kobler elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom.

 

Kolbotn Elektro har lang erfaring med gamle og nye sikringsskap, hvor de bør plasseres og oppgraderes.

 

Følgende bilder illustrerer hvordan vi arbeider med før og nå bilder.

Bilde 1: gamle automatsikringer uten jordfeilbryter som er et krav etter dagens krav.s leo.

Bilde 2: alle gamle sikringer er fjernet og det er klart for installering av nye moderne jordfeilautomater.

Bilde 2: alle gamle sikringer er fjernet og det er klart for installering av nye moderne jordfeilautomater.

Bilde 3: godt i gang med gjenoppbygning

Bilde 3: godt i gang med gjenoppbygning

Bilde 4: det nærmer seg.  Legg merke til modulærbrytere 3 stk nederst til høyre. Dette kan være bryter for utelys, varmtvannbereder, utelys etc

Bilde 5: Biskap inneholder blant annet overspenningsvern spesielt utviklet for anlegg som har luftstrekk inn til bolig. Dette for og iverata farlige overspenninger som kan oppstå.

Bilde 5:  Biskap inneholder blant annet overspenningsvern spesielt utviklet for anlegg som har luftstrekk inn til bolig. Dette for og iverata farlige overspenninger som kan oppstå.

Bilde 6: Ferdig montert skap med avdekning slik at alle spenningsførende punkt er avskjermet fra bruker.

Bilde 6: Ferdig montert skap med avdekning slik at alle spenningsførende punkt er avskjermet fra bruker.

Bilde 7: samme som 6 - vurder ....

Bilde 7: samme som 6

Bilde 9: Test av sikring. Legg merke til forskjellig farge som indikerer jordfeilstrøm

Bilde 8: sikringer slås på – strømmen er tilbake hos beboer

Bilde 9: Test av sikring. Legg merke til forskjellig farge som indikerer jordfeilstrøm

Bilde 11: Bruksanvisning og nødvendig dokumentasjon montert på skapdør

Bilde 11: Bruksanvisning og nødvendig dokumentasjon montert på skapdør

 

Fire av ti branner starter i det elektriske anlegget, ofte på grunn av at anlegget ikke er dimmensjonert for et moderne forbruk. I tillegg mangler ofte overspenningsvern som øker faren for at alle elektriske produkter vi omgir oss med blir ødelagt ved overpenning. Be en elektriker ta en gjennomgang av ditt elektriske anlegg. Det er en billig investering i brannsikkerhet for deg og din familie.
Hvert år blir det registrert om lag 20.000 branner her i landet, og ca 20 personer omkommer årlig i forbindelse med brann. Fire av ti branner starter i det elektriske anlegget. Årsaken kan være feil på anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr.

 

  • Kjenn på sikringene om de er varme.
  • Brunsvidde lokk på stikkontakter og støpsler er tegn på at noe er galt: Brannfare.
  • Utstrakt bruk av skjøteledninger kan være en brannfelle
  • Får du elektrisk støt kan det være feil på elanlegget som kan medføre livsfare.
  • Installasjon av varmekabel- eller folie skal kun foretas av godkjent el-installatør.
  • Ta kontakt med oss for en gjennomgang av det elektriske anlegget

.

.