Økonomisk strømsjokk med ukjent regel

Ukjent regel for hjemmelading betyr kostnader tilsvarende et årsforbruk i bensin.

«Artikkel hentet fra Magnus Baker»

Salg av biler med ladekabel tar helt av i Norge. Legger man sammen elbiler og ladbare hybrider, har omtrent halvparten av alle nye biler behov for en stikkontakt.

Men det de færreste er klar over, er at det å lade denne bilen hjemme ikke er bare-bare.

 

Brøt reglene i to år uten å være klar over det

Det fant blant annet hybridbileier Bjarne Johannessen fra Åsgårdstrand ut, melder Gjengangeren.

I over to år hadde han ladet bilen i garasjen fra en vanlig stikkontakt, helt frem til elektriker-naboen påpekte at nye regler fra 2014 faktisk gjør det ulovlig å lade elbil hjemme uten at det er gjort spesielle tiltak.

– Hæ, må jeg ha det? var den umiddelbare reaksjon.

Og det må han.

– Bilforhandlerne selger biler i hopetall, men de sier ikke noe om at de blir nødt til å sette opp en ladestasjon hjemme. Og det overrasker meg. Det er jo en ganske stor ekstrakostnad de ikke hadde regnet med, sier elektriker Helge Rognes til avisa.

 

Kan komme billigere unna – anbefales ikke

Regelverket fra 2016 kommer fra  Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB). Det gjør det ikke ulovlig å lade med den vanlige stikkontakten som følger med bilen når du kjøper, men krever endringer hvis du skal lade fast hjemme.

På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget «skal være egnet til forutsatt bruk».

Bakgrunnen er at lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastingen over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil.

DSB

Det som skjer med en vanlig stikkontakt når den belastet høyt med en tung ladekabel over tid, er at det kan utvikle seg varmegang eller brann. Det skjer sannsynligvis verken første eller andre gang, men kan skje over tid. Eksperter Side3 har snakket med sier at nye kontakter kan slites ut på et år eller to ved høy belastning.

I praksis fører dette til at hvis du skal lade bilen fast hjemme, så må kursen du lader fra være en dedikert kurs med maks 10A sikring, i tillegg til at denne må ha en egen jordfeilbryter av type B.

Dette er styringssystemet som benyttes i et av Fortums ladeanlegg i Oslo, som sørger for intelligent strømstyring. Det er nødvendig i større anlegg for effektiv bruk av kapasiteten i strømnettet.

Du kan slippe unna jordfeilbryteren om du installerte en dedikert kursfør regelverket trådde i kraft, men DSB anbefaler også her oppgradering. Det er også lov med lading hvis det er «sporadisk bruk», ved for eksempel besøk.

 

Når man først må gjøre jobben …

Regelverket for oppgradering av strømkursen, gjør at både DSB og Elbilforeningen anbefaler at man installerer en ladestasjon for elbil når man først er i gang. Da får man utstyr som er laget for lading av elbil, som også lader bilen raskere enn en 10A-kurs.

– Når man først må legge en kurs, så bør man få installert en ladestasjon. Det er uansett arbeidet fra elektrikeren som er den største kostnaden, sier kommunikasjonsleder Petter Haugenland i Elbilforeningen til Side3.

Nøyaktig hvor mye det koster, varierer voldsomt avhengig av hvor mye arbeid som faktisk må gjøres med å legge ny kurs. Det kan være typisk 15-20.000 kroner – mer enn de fleste bruker i bensin på ett år.

For borettslag og andre med felles garasjeanlegg, gjelder det samme regelverket. Du kan potensielt oppgradere enkeltplasser, men det anbefales at det her gjennomføres oppgraderinger samlet. Det får ned kostnadene på enkeltplasser, og det anbefales at man slike steder får til felles strømstyringssystemer.