Downlights utgjør brannrisiko

Innfelte lyspunkter i tak, såkalte downlights, har lenge vært populære. Dessverre kan de utgjøre en stor risiko for brann dersom de monteres feil. Det finnes det mange eksempler på.

 

Daglig leder i Kolbotn Elektro, Rune Nerland, ser at mange har dessverre montert downlights på en slik måte at de kan utgjøre en brannrisiko.

 

Daglig leder i Kolbotn Elektro installerer mange downlights i gamle hjem
Daglig leder i Kolbotn Elektro installerer mange downlights i gamle hjem

– Det er viktig at folk bruker riktig lyskilde til sine downlights. Det skal ikke benyttes sterkere lyskilder enn det som er angitt på lampen, men det er mulig å bruke lyskilder med så lav effekt som mulig, sier Nerland.

– Det er viktig å være klar over at noen lyskilder kaster store deler av varmen innover i lampa, mens andre lyskilder kaster varmen ut i rommet. Benytt fortrinnsvis de som kaster varmen framover/ned for å unngå sterk varme oppe i taket. Dette er noe vi kan informere kundene våre før de velger å gå til eget innkjøp, presiserer Nerland.

Skulle en være usikker kan en forsøke å ta ned noen lamper fra taket og se etter brente/stive ledninger. Kontroller at det er godt med lufting rundt lampene, og se etter tegn til varmgang.

 

Downlights helt fra 90 tallet

Bruken av downlights i norske hjem begynte for alvor på slutten av 90-tallet og har siden blitt stadig mer utbredt. Erfaringer viser at de første

Eksempel på feilmontert varmgang
Eksempel på feilmontert varmgang

installasjonene med downlights ofte har svakheter med måten de ble montert, og hva slags materiell som ble brukt. Det ser også ut til at en del har blitt montert av ufaglærte.

 

I den første perioden var det mest vanlig med 12V downlights. Mange var nok av den oppfatning at disse ikke utgjorde noen fare grunnet den lave spenningen. Slik er det imidlertid ikke, da 12V downlights også kan utgjøre en brannfare hvis de monteres feil.

 

Nå er det i den senere tid etablert en tryggere praksis for installering av downlights. Med bruk av utstyr og materiell som bedre ivaretar sikkerheten, og gjennom kunnskap om hvor viktig det er med riktig montering. Det er ingen tvil om at det kan være svært god investering å benytte fagfolk. Kolbotn Elektro har god erfaring fra hus, hjem og næringslokalsers installasjon og bruk av downlights.