Hemmeligheten bak El bil lading

Dagens el biler krever god og sikker lading. Folk få sjokk når de oppdager kompleksiteten. I tillegg oppleves prisen som mye høyere enn tanken om å bruke en vanlig stikk kontakt i veggen.

Her kommer en helt enkel forklaring.

Først må du regne med utgifter til elektriker når du skal investere i elbil. En dedikert ladeboks gir trygg og raskere lading og ikke minst unngår du jordfeilproblemer og brannrisiko. Du vil ikke ta risikoen på at det ikke følger forskriftene!

Finn ut først at du har mulighet til å lade utenfor huset eller i garasjen. Det aller beste er å ha egen strømkurs. Det gir deg både sikkerhet og enklere å måle hvor stor del av strømutgiftene som går til elbil lading.

Du bør ha en egen ladeboks. Det finnes flere på markedet og til ulik pris. En ladeboks bør være ment til bilen og ha den effekten du trenger for mange år fremi tid. Ladeboksen er sikrest og tryggest fordi den eliminerer feilbruk og har en sikkerhet for ikke skape forstyrrelser i det øvrige deler av strømnettet.

Elektrikeren kan gi deg svaret på om strømanlegget har nok kapasitet og kan svare på type ladeboks som er riktig i forhold til oppnåelig ladeeffekt.

For å illustrere forskjellen vil en vanlig stikkontakt i veggen vil elbilen trekke mye strøm konstant og over lang tid. Hvis ledningsnettet til kontakten er gammelt eller for svakt, kan det gå varmgang og i verste fall ta fyr.

Elbilen krever mer jordkraftvern enn det meste annet i en bolig. Jordfeil oppstår når strømførende ledninger kommer i kontakt med utsatte deler av det elektriske anlegget. Støt, ustabilitet som følge av feil, fuktighet eller overbelastning får strømmen til å gå i ulik retning. Dette kan forsørsake skader flere steder hvor strømtilførsel er i bruk.

Type A er normalt jordfeilvernet i sikringsskapet ditt. Elbilen krever mer enn andre apparater i hjemmet. Dersom elbilen forsårsaker at jordfeilvernet (Type A) ikke fungerer kan en heller ikke finne ut hvorfor annet er feil i hjemmet. Det anbefales det Type B jordfeilvern som kan overvåkes i selve ladeboksen.

DC overvåking
Kolbotn Elektro anbefaler ladebokser med DC-overvåking. Det betyr at ladestasjonen beskytter mot feilstrømminger. Har vi installert dette vil det være tilstrekkelig med jordfeilvern av type A. Dersom ikke må strømkursen derimot sikres med et jordfeilvern av type B.

Hjemmelading av elbil er nytt og Kolbotn Elektro har investert mye tid og kunnskap i nettopp å finne kostandseffektive lademuligheter for nye elbil eiere.

Vurderes du ny elbil og elbil lader så send gjerne en direkte forespørsel på epost eller i vårt kontaktskjema. Det er svært enketl å få et overslag med bilder av sikringsskapet, informasjon om strømbruk og avstand fra sikringsskapet inne til ladepunkt ute.

Er det flere biler i husstanden så er det grei kunnskap.

Les mer om Lading av elbiler på stikkontakter

Vi får ofte spørsmål om det er lov å lade elbiler og plug-in hybrider på stikkontakter. Det menes mye om dette, og mange påstår at dette er en grei løsning for de som ikke trenger så rask lading.

Pass bare på så det ikke blir varmegang er ofte svaret man får når man spør. Men hva sier egentlig el-forskriftene om å lade på en ordinær husholdningskontakt ofte kalt Schuko. Her får du en grei forklaring.