Lading av elbiler på stikkontakter

Vi får ofte spørsmål om det er lov å lade elbiler og plug-in hybrider på stikkontakter. Det menes mye om dette, og mange påstår at dette er en grei løsning for de som ikke trenger så rask lading. Pass bare på så det ikke blir varmegang er ofte svaret man får når man spør. Men hva sier egentlig el-forskriftene om å lade på en ordinær husholdningskontakt ofte kalt Schuko. Her får du en grei forklaring.

Til tross for mye forvirring og feilinformasjon, så er forskriftene klare her. Dette har også blitt bekreftet av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), som har ansvaret for å forvalte el-forskriftene i Norge. For regelmessig lading av elbil og plug-in hybrid på stikkontakt skal denne oppfylle kravene i gjeldene norm, dvs. NEK400:2014. Kort forklart så må stikkontakten oppfylle disse kravene.

 

  • Maks 10A sikring
  • Jordfeilvern Type B
  • Ingen andre laset på kursen *)
  • Ladekabelen skal ikke henge i kontakten
  • Det skal være overspenningsvern i installasjonen

 

*) Ingen andre laster betyr at det ikke kan være andre stikkontakter, lys, garasjeportåpnere aller annet på kursen, og det betyr også at kontakten må være enkel. Det skal med andre ord kun være den ene enkle kontakten på kursen.

 

Dette gjelder altså regelmessig lading som for eksempel hjemme i garasjen. Så når man kjøper elbil og bare starter å bruke stikkontakten i garasjen, som høys sannsynlig ikke oppfyller kravene, så er dette brudd på el-forskriftene. Dette kan igjen ha alvorlige konsekvenser hvis noe skulle gå galt. DSB har blant annet utdypet dette i skriv om elbillading fra april 2016. Det står det blant annet:

 

”På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget «skal væreegnet til forutsatt bruk». Dette innebærer at kursen ved bruksendring må oppgraderes til gjeldende regelverk, dvs. jordfeilbryter type B samt maks 10 A sikring for vanlig kontakt”

 

Vil du lære mer om elbil-lading,ta kontakt med Kolbotn Elektro

 

I Elbilforeningens spørreundersøkelse blant medlemmene – Elbilisten 2017 – viser at 63 % av norske elbillister lader på husholdningskontakten hjemme. Dessverre kommer det ikke fra hvor mang som har en kurs som oppfyller kravene over, men min erfaring er at det er et fåtall. Stemmer dette tyder mye på at nær halvparten av norske elbillister bryter el-forskriftene når de lader bilen sin hjemme.

 

Samme regelverk gjelder også for plug-in hybrider. Det er ikke gjort noen undersøkelser om hvordan disse lades, men det må antas at andelen som lader på en husholdningskontakt som ikke oppfyller kravene er ennå større for plug-in hybrider.

 

Det skal også tas med her at tilfeldig lading på stikkontakt er, f.eks. når man er på besøk hos noen, er innenfor det el-forskriftene tillater fordi dette er midlertidig.